Ledige stillinger

KODE er en unik kombinasjon av kunstmuseer og komponisthjem. Museet har 7 anlegg og et driftsbudsjett på rundt 130 millioner, 67 fast ansatte og nærmere 300 000 besøkende. Museet arrangerer årlig 8-12 utstillinger og over 475 konserter. KODE er et av landets største museer for visuell kunst, design og musikk, og har store ambisjoner for sin samfunnsrolle og for sitt ansvar for å være et inkluderende museum for alle våre publikumsgrupper. 

KODE søker leder for samlingsforvaltning

KODE søker leder for avdeling samlingsforvaltning i fast 100% stilling. Stillingen rapporterer til direktør for sikkerhet og forvaltning. Person vil være leder for avdeling for samlingsforvaltning og ha ansvar for den praktiske og strategiske ledelse av KODEs forvaltning og pleie av gjenstander og historiske interiører. Den rette kandidaten vil bidra til kunnskapsutvikling innenfor feltet, og ha være kontaktperson ved innhenting av ekstern kompetanse.

Les hele utlysningen her

KODE søker nestleder sikkerhet og forvaltning

For å styrke den nylig utvidende avdelingen for sikkerhet og forvaltning søker KODE nå ressurs innen sikkerhet, drift og forvaltning. Stillingen inneholder varierte oppgaver og du vil være en viktig støttespiller for å bevare og sikre noen av Norges viktigste kulturbygg og samlinger! Stillingen rapporterer til direktør for sikkerhet og forvaltning og vil være stedfortreder for avdelingsdirektør. 

Les hele utlysningen her