Bergensmalere i Paris 1920

Åpner 12. november: I denne intime utstillingen, kuratert av kunsthistorieprofessor Gunnar Danbolt, tas vi med til Paris og Bergen i årene rundt 1920.

I de første tiårene av 1900-tallet var kunstlivet i Bergen dominert av to kunstnere – Nikolai Astrup og Bernt Tunold. De ble begge regnet for store her vest, men sjeldent nevnt i hovedstaden.

De bergensmalerne som kom etter dem, fulgte først i sporene deres, men forsto rundt 1920 at skulle de komme seg videre, måtte de ut i verden og til den dominerende kunstbyen – Paris. 

Her var det særlig én kunstner som virket som en magnet på unge malere: halvkubisten André Lhôte (1885– 1962).

Til ham reiste syv kunstnere fra Bergen, og disse syv kom til å prege kunstlivet i Bergen i mellomkrigstiden. Særlig gjaldt det ham som vi kan kalle Bergensskolens leder, Nils Krantz. 

Til utstillingen har KODE gjort flere innkjøp for å styrke samlingen av denne viktige perioden i Bergens historie. 

PRAKTISK INFORMASJON

Utstillingen vises i tredje etasje i KODE 1. 

Utstillingsperiode: 12. november 2021 – mars 2022

Mer informasjon om utstillingsåpningen kommer.

  • 12 nov 2021 til 6 mar 2022
  • Kode 1
  • 150/100/0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 18 år 0,-

Nils Krantz: Fra Bergen, udatert.