Fra Munch-utstillingen i KODE 3 / From the Munch exhibition

Galleri Munch og Rasmus Meyers samlinger